Tin học Việt

A place for learning and sharing knowledge


  [HD] Học gõ Latex đơn giản và dễ hiểu

  Share

  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 48
  Golds : 2147483646
  Liked : 18
  Ngày tham gia : 2011-08-25
  Tuổi : 22
  Đến từ : Ho Chi Minh City

  [HD] Học gõ Latex đơn giản và dễ hiểu

  Post by Admin on Sat Oct 15, 2011 8:38 pm

  Latex là bộ gõ kí tự, công thức toán học rất phổ biến và hiệu quả hiện nay.

  Cách gõ Latex như sau:


  Cách 1: Công thức Toán muốn hiển thị được phải bắt đầu bằng dấu Đôla [\$] và cũng kết thúc bằng dòng Đôla [\$]

  cách này sẽ cho công thức Toán cùng dòng với văn bản

  Cách 2: Công thức Toán học bắt đầu bằng 2 dấu Đôla [\$\$] và cũng kết thúc bằng 2 dấu Đôla [\$\$]

  cách này thì công thức Toán xuống dòng và canh giữa.

  Các qui ước về kí tự:

  * Các công thức dùng trong Tex bao giờ cũng bắt đầu bằng \, chỉ viết trên 1 dòng, kết thúc thì ấn \
  (chú ý nhớ cách ra giữa 2 dấu $ với biểu thức đang đánh)


  * Khi muốn gộp nhiều kí tự thành một nhóm thì cho kí tự đó vào trong dấu { }


  Các công thức cơ bản

  1. Hàm số mũ hoặc chỉ số phụ trên:

  Cơ số ^ Số mũ

  Nếu Số mũ là một biểu thức hoặc có từ một kí tự trở lên thì:

  Cơ số ^ {Số mũ}

  2. Chỉ số phụ dưới

  Thành phần chính _Chỉ số phụ dưới

  Nếu chỉ số phụ dưới là biểu thức hoặc có từ một kí tự trở lên thì

  Thành phần chính _{Chỉ số phụ dưới}

  3. Biểu diễn vecter


  \vec{tên vecter}

  4. Biểu diễn phân số

  \frac{tử số}{mẫu số}

  5. Bảng chữ cái Hy Lạp

  alpha = \alpha

  bêta = \beta

  gamma = \gamma

  Gamma hoa = \gamma

  delta = \delta

  Delta hoa (hình tam giác)= \delta

  rô = \rho

  omêga = \omega

  Omêga (hình ký hiệu đo điện trở Ôm)= \Omega

  xích ma = \sigma

  Xích ma (hình tính tổng)= \Sigma

  xi = \psi

  Xi = \Psi

  phi = \phi

  Phi = \phi

  6. Căn bậc hai

  \sqrt{biểu thức khai căn}

  7. Tích vecter có hướng

  \vec{Vecter 1}\times\vec{Vecter 2}

  8. Các mũi tên suy ra, tương đương


  \rightarrow : mũi tên suy ra thông thường

  \Rightarrow : mũi tên suy ra có hai vạch

  \leftrightarrow : mũi tên hai chiều


  9. Quan hệ lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, xấp xỉ

  \leq : nhỏ hơn hoặc bằng

  \geq : lớn hơn hoặc bằng

  \approx : xấp xỉ
   Current date/time is Mon Jan 21, 2019 3:17 pm