Tin học Việt

A place for learning and sharing knowledge


  [Bài tập] Các bài tập Pascal về DFS - BFS

  Share

  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 48
  Golds : 2147483646
  Liked : 18
  Ngày tham gia : 2011-08-25
  Tuổi : 22
  Đến từ : Ho Chi Minh City

  [Bài tập] Các bài tập Pascal về DFS - BFS

  Post by Admin on Sun Nov 13, 2011 4:13 pm

  001.SARS
  Spoiler:

  Một cơ quan có N nhân viên được đánh số
  thứ tự từ 1 đến N. Mỗi người có một phòng làm
  việc riêng của mình. Do nhu cầu công việc, hàng ngày mỗi nhân viên có thể phải
  tiếp xúc với một số nhân viên khác. Vào một ngày làm việc bình thường, có một
  nhân viên bị nhiễm bệnh SARS, nhưng do không biết nên người này vẫn đi làm. Đến
  cuối ngày làm việc người ta mới phát hiện ra người nhiễm bệnh SARS đầu tiên.
  Khả năng lây lan của SARS rất nhanh chóng: một người nhiễm bệnh SARS nếu tiếp
  xúc với một người khác có thể sẽ truyền bệnh cho người này.


  Yêu cầu


  Hãy giúp các bác sĩ kiểm tra xem cuối
  ngày hôm đó, có tối đa bao nhiêu người có thể nhiễm bệnh và đó là những người
  nào để còn cách ly. Người có tiếp xúc với người nhiễm bệnh được coi là người
  nhiễm bệnh.


  Dữ liệu


  Dữ liệu vào từ file văn bản SARS.INP.


  Dòng đầu tiên ghi 2 số tự nhiên N và K
  (1<250 1≤K≤N) tương ứng là số lượng người làm việc trong tòa nhà và số
  hiệu của nhân viên đã nhiễm SARS đầu tiên. Dòng thứ I trong N dòng tiếp theo
  ghi danh sách những người có tiếp xúc với người thứ I theo cách sau: số đầu
  tiên J của dòng là tổng số nhân viên đã gặp người thứ I, tiếp theo là J số tự
  nhiên lần lượt là số hiệu của các nhân viên đó. Nếu J=0 có nghĩa rằng không ai
  đã tiếp xúc với người thứ I.


  Kết quả


  Kết quả ghi ra file văn bản SARS.OUT như
  sau:


  Dòng đầu tiên ghi số S là tổng số người
  có thể bị lây nhiễm SARS. Dòng thứ 2 liệt kê tất cả các người có thể bị lây
  nhiễm SARS cần cách ly, danh sách cần được sắp theo thứ tự tăng dần của số hiệu
  nhân viên. Trong file dữ liệu vào và file kết quả, các số trên một dòng cách
  nhau ít nhất một dấu cách.  Ví dụ:
  SARS.INP
  SARS.OUT
  5 1
  2 2 3
  2 1 3
  1 2
  1 5
  14
  3
  1 2 3  002.RADAR
  Spoiler:

  Một vùng biển hình chữ nhật được chia lô thành m hàng
  được đánh số từ 1 đến m từ trên xuống dưới và n cột được đánh số từ 1 đến n từ
  trái sang phải. Lô nằm ở vị trí giao của hàng p (1≤ p ≤m) và cột q (1≤ q ≤n)
  được gọi là lô có tọa độ (p, q). Để bảo vệ các giàn khoan dầu trên vùng biển
  này người ta bố trí một số radar tại một số lô. Mỗi radar có khả năng phát hiện
  tầu thuyền tại chính lô đó và 8 lô lân cận (4 lô chung cạnh và 4 lô chung đỉnh)
  kể cả trên biên của các lô này. Một lô trên vùng biển được coi là an toàn nếu
  tàu từ ngoài vùng biển trên muốn vào trong lô đó thì dù đi theo đường đi như
  thế nào cũng đều bị ít nhất một radar phát hiện.


  Yêu cầu: Cho kích thước của vùng biển và vị trí của các lô được bố trí radar.
  Hãy xác định tổng số lô an toàn nằm trong vùng biển này.


  Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản RADAR.INP có định dạng như sau:


  • Dòng đầu ghi hai số nguyên dương m và n (1≤
  m, n ≤300) là kích thước (hàng và cột) của vùng biển. Hai số được ghi cách nhau
  một dấu cách.


  • Dòng thứ hai ghi số nguyên k (1 ≤ k ≤ m x
  n) là số các radar được bố trí.


  • Trên dòng thứ i trong k dòng tiếp theo ghi
  hai số nguyên dương p, q (1 ≤ p ≤ m, 1≤ q ≤ n) là tọa độ lô bố trí radar thứ i.
  Hai số được ghi cách nhau một dấu cách.


  Kết quả: Ghi ra tệp văn bản RADAR.OUT một số nguyên dương là tổng số các lô an
  toàn trong vùng biển.


  Ví dụ:

  RADAR.INP
  RADAR.OUT
  8 8
  4
  1 1
  2 4
  4 1
  4 3
  23


  003.NHÀ GƯƠNG CƯỜI

  Spoiler:
  Ban quản lý nhà gương cười muốn thay
  đổi lại toàn bộ các tấm gương phủ tường của nhà gương để phục vụ tốt hơn khách
  tham quan. Nhà gương hiện tại được mô tả bởi bảng ký tự kích
  thước N*N (3≤N≤33). Một số ô của bảng chứa dấu chấm ’.’ để ký hiệu ô trống, một
  số ô khác chứa dấu thăng ’#’ để ký hiệu ô vuông được bao bọc bởi các bức
  tường
  . Tất cả các ô vuông đều có kích thước 3*3 mét.  Người ta đặt gương xung quanh nhà
  gương, ngoại trừ ô ở góc trên trái và ô ở góc dưới phải tương ứng với lối vào
  và ra của nhà gương. Giả thiết rằng ô ở góc trên trái và dưới phải của bảng
  luôn chứa dấu chấm. Hệ thống gương cũng được đặt bao quanh các ô có tường, tức
  là các ô có dấu thăng.  Bạn cần giúp ban quản lý tính diện
  tích gương cần mua hay diện tích của các bức tường ở phía trong của nhà gương
  là phần nhìn thấy được bởi du khách vào chơi. Biết rằng chiều cao mỗi bức tường
  đều là 3 mét.  Dữ liệu: từ tệp MIRROR.INP


  - Dòng đầu tiên chứa số N.


  - N dòng tiếp là các dấu chấm hay
  dấu thăng mô tả nhà gương.  Kết quả: ghi ra tệp MIRROR.OUT diện tích
  gương cần mua.  Ví dụ và hình vẽ minh hoạ: Với ví dụ này thì đường nét đậm
  trong hình minh hoạ chính là các vị trí cần đặt gương. Các ô được bôi đen biểu
  thị các ô chứa dấu thăng.  [You must be registered and logged in to see this image.]  004.MẠNG GIAO THÔNG


  Spoiler:

  Xét một mạng lưới giao thông bao gồm một tập hợp các nút và các đường dây liên lạc trực tiếp hai chiều giữa các nút. Mạng được xem là liên thông nếu có đường đi giữa mọi cặp nút bất kì.
  Một số nút cung cấp loại dịch vụ A đến tất cả các nút
  liên thông với nó (bao gồm cả chính nó), trong khi một số nút cung cấp loại dịch vụ B cho tất cả các nút liên thông với nó (bao gồm cả chính nó). Cùng một nút có thể cung cấp cả hai loại dịch vụ.

  Đường dây mạng quan trọng là đường dây khi bị ngắt, sẽ dẫn đến gián đoạn việc cung cấp một trong hai loại hình dịch vụ A hoặc B cho một số nút.


  Yêu cầu:
  V
  iết một chương trình để xác định số lượng đường dây mạng quan trọng (Câu A) và cặp nút của mỗi đường dây mạng quan trọng (Câu B).


  Dữ liệu: Cho trong file văn bản MGT.INP:  • Dòng đầu tiên của file văn bản có chứa bốn số nguyên, N, M, K, và L. N (1 ≤ N ≤ 100 000) là số của các nút mạng. M (1 ≤ M ≤ 1 000 000 ) là số đường dây liên lạc trực tiếp, K (1≤ K ≤ N) là số của các nút cung cấp dịch vụ A, và L (1 ≤ L ≤ N) là số của các nút cung cấp dịch vụ B.
  • Dòng thứ hai chứa các số nguyên K, biểu diễn các nút cung cấp dịch vụ A.
  • Dòng thứ ba chứa số nguyên L, biểu diễn các nút cung cấp dịch vụ B.
  • M dòng tiếp theo có chứa một cặp số nguyên, pq (1 ≤ p, q ≤ N, p ≠ q) cho biết có đường dây nối trực tiếp nút p và nút q. Có nhiều nhất một đường dây liên lạc trực tiếp giữa hai nút bất kỳ.


  Kết quả: Cho trong file văn bản MGT.OUT:


  a)
  Dòng đầu tiên của file văn bản có chứa một số nguyên duy nhất, S, số lượng các đường dây mạng quan trọng .

  b)
  S dòng tiếp theo sau, mỗi dòng có chứa một cặp số nguyên, PQ (1 ≤ p, q ≤ N), xác định một đường dây mạng quan trọng . Thứ tự xuất các đường dây mạng quan trọng là tùy ý.


  Ví dụ:
  MGT.INP
  MGT.OUT
  9
  10 3 4
  2 4 5
  4 9 8 3
  1 2
  4 1
  2 3
  4 2
  1 5
  5 6
  6 7
  6 8
  7 9
  8 7
  3
  3 2
  5 6
  7 9

  Trong ví dụ trên, có nút 4 cung cấp cả 2 loại hình dịch vụ.  Các đường dây (1,5), (1,2), (1,4) không phải là đường
  dây mạng quan trọng vì khi một trong các đường dây này bị ngắt đi, vẫn đảm bảo
  việc cung cấp cả 2 loại hình dịch vụ A và B cho tất cả các nút.


  [You must be registered and logged in to see this image.]

  GINNY WEASLEY

  Posts : 1
  Golds : 1
  Liked : 0
  Ngày tham gia : 2013-02-13

  Re: [Bài tập] Các bài tập Pascal về DFS - BFS

  Post by GINNY WEASLEY on Thu Feb 14, 2013 2:41 pm

  Có vẻ lâu lắm rồi không ai vào Forum này nhỉ ?
  Bạn Admin có thể cho mình xinh Code đáp án của những bài trên không
  Thanks bạn

   Current date/time is Mon Jan 21, 2019 3:30 pm