Tin học Việt

A place for learning and sharing knowledge


  [Bài tập] Dao động điều hoà

  Share

  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 48
  Golds : 2147483646
  Liked : 18
  Ngày tham gia : 2011-08-25
  Tuổi : 22
  Đến từ : Ho Chi Minh City

  [Bài tập] Dao động điều hoà

  Post by Admin on Thu Aug 02, 2012 8:54 pm

  1/ Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ : x = 4cos( 5πt –π/3 ) (x :cm ;t :s)
  Xác định giá trị các đại lượng: biên độ, tần số góc, chu kỳ và pha dao động ở thời điểm t= 0,2s.
  a) Viết phương trình vận tốc và phương trình gia tốc.
  b) Tính chiều dài quỹ đạo và đường đi của chất điểm trong sáu chu kỳ.

  2/ Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ : x = 6sin( 2πt – π/2 ) (x :cm ;t :s). Ta chỉ xét t 0.
  a) Vẽ đồ thị biểu diễn hàm số x(t) và v(t).
  b) Xác định các thời điểm chất điểm có li độ x= -3 cm.
  c) Xác định các thời điểm chất điểm có vận tốc v=6π cm/s.

  3/ Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ : x = 10cos( 4πt π/6 ) (x :cm ;t :s). Ta chỉ xét t 0.
  a) Vẽ đồ thị biểu diễn hàm số x(t) và v(t).
  b) Xác định thời điểm chất điểm có li độ x= 5cm lần thứ năm.
  c) Xác định thời điểm chất điểm có vận tốc v= 20π cm/s lần thứ sáu.
  d) Xác định thời điểm chất điểm có li độ x= - 5cm lần thứ ba và lúc đó vật đang đi về vị trí cân bằng.
  e) Xác định thời điểm chất điểm có vận tốc v= 20π cm/s lần thứ tư và lúc đó vật đang đi ra xa vị trí cân bằng.

  4/ Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 5cm. Tính đường đi của vật khi pha dao động biến đổi từ π/6 đến 49π/6.

  5/ Sau một chu kỳ là 0,5s một vật dao động điều hòa đi được 20cm. Tính đường đi của vật từ thời điểm t1= 0,15s đến thời điểm t2=8,35s.

  6/ Một chất điểm dao động điều hòa với vận tốc cực đại 40cm/s và gia tốc cực đại 400cm/s2. Xác định biên độ và chu kỳ dao động của chất điểm.

  7/ Một chất điểm dao động điều hòa với quỹ đạo là đoạn thẳng AB. O là trung điểm của AB, I là trung điểm của OB. Thời gian nhỏ nhất để chất điểm đi từ O đến I là 0,1s. Tính chu kỳ dao động.

  8/ Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ : x = 2cos( 4πt π/6 ) (x :cm ;t :s).
  a) Xác định khoảng thời gian nhỏ nhất để vật đi từ vị trí x=1cm đến x=- 1cm.
  b) Xác định khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần vật đi qua vị trí x=1,73cm.

  9/ Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ : x = 8sin( 8πt - π/4 ) (x :cm ;t :s). Tính độ dời và đường đi từ thời điểm t1=0,1s đến thời điểm t2=4,2s.

   Current date/time is Mon Jan 21, 2019 3:39 pm